Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 32,1203   32,1782
EURO 34,9383   35,0013
       
Özlü Sözler
Derya büyüktür herkes kabı kadar alır
Son Ziyaretçi Yorumları
Betül Turna
Sadece ek ders değil maaş kesintisi de oluyor karantina süresi raporlu olarak sayılıyor 10 gün rapor hakkimizdan gidiyor


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Reklam
TÜRKİYE KAMU-SEN'DEN DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLARIMIZA YÖNELİK MEKTUP YARIŞMASI

Türkiye Kamu-Sen 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketlerinden etkilenen çocuklarımızın duygularına tercüman olmak amacıyla Anneler Gününe özel yarışma düzenliyor.

 

Ailesi depremden etkilenen çocuklarımız duygu ve düşüncelerini annelerine yazacakları mektuplarla anlatacak, Türkiye Kamu-Sen çocuklarımızın duygularına tercüman olacak. Düzenlenen yarışmamız, İlkokul 3 ve 4. Sınıflar, Orta Okul ve Lise öğrencilerine yönelik olarak üç farklı kategoride gerçekleştirilecek.

 

Son başvuru tarihi 25 Nisan olan yarışmada sonuçlar 12 Mayıs Pazar günü "Anneler Günü"nde açıklanacak ve ödüller sahiplerini bulacak.

 

Yarışmada her bir kategoride dereceye giren çocuklarımızdan birincilere 3 tam, ikincilere 2 tam, üçüncülere 1 tam ve Mansiyon almaya hak kazananlara ise yarım altın hediye edilecektir. 

 

Şartnameye uygun olarak yazılacak mektuplar annememektup@kamusen.org.tr  e-posta adresine gönderilecektir. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   ŞARTNAME

 

ANNEME MEKTUP

MEKTUP YAZMA YARIŞMASI

 

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş Depreminin etkilerini hisseden 12 ilimizi ve başka yerlerde yaşayan depremzede öğrencilerimizi kapsayan bir mektup yarışması düzenlemiştir. Bu yarışma, afetin yarattığı büyük sıkıntılar içinde annelerimizin yaşadığı duyguları ve düşünceleri çocuklarının gözünden anlatmayı hedeflemektedir. Annelerimiz, bu zor zamanlarda yaşadıkları acılarla mücadele ederken, fedakârca çocuklarını hayata tutundurmak için gösterdikleri gayretleriyle adeta birer kahraman olmuşlardır. Onların insanüstü çabaları ve devleşen bedenleri, evlatlarının kaleminden dökülen mektuplar aracılığıyla destanlaşacak ve gelecek kuşaklara aktarılacaktır.

 

Bu yarışma, annelerimizin değerini bir kez daha hatırlatmanın yanı sıra, onların fedakârlıklarını ve mücadele azimlerini gelecek nesillere aktarma amacını taşımaktadır. Annelerimiz için yapabileceğimiz her şey azdır ancak onların bizler için taşıdığı önemi sürekli olarak göstermek ve evlatlarının duygularını kitap haline getirerek geleceğe ulaştırmak, Türkiye Kamusen üyelerinin milli bir görev olarak gördüğü bir faaliyettir. Bu sayede, annelerimizin yaşadığı sıkıntılar ve gösterdikleri kahramanlık, unutulmaz bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılacak ve takdirle anılacaktır.

 

Yarışmanın Amacı:

 

İnsan hayatında ve Türk kültüründe annelerin hayatımızdaki kıymeti, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş Depremi ve sonrasındaki zorluklarla bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu yarışma sonrasında ortaya çıkacak müstesna eser ile anneliğin ne denli kutsal bir rol olduğu vurgulanarak, annelerin bizlere verdikleri emeklerin değeri en açık şekilde ifade edilmeye çalışılacaktır. Kahramanmaraş Depremi gibi büyük bir felaket karşısında annelerin sergilediği özveri ve dayanışma ruhu, annelik kavramının derinliğini ve önemini bir kez daha ortaya koyacak. Hazırlanacak bu eser, sadece annelere olan minnetimizi dile getirmekle kalmayacak, aynı zamanda 6 Şubat'ta yaşanan depremin yıkıcı etkilerini ve sonrasındaki toplumsal dayanışmayı daha geniş kitlelere duyurarak gelecek nesillere aktaracaktır. Bu sayede, annelik kavramı ve deprem gibi önemli olaylar, daha geniş bir perspektiften ele alınarak toplumsal bellekte yer edinip; gelecek kuşaklara ışık tutması hedeflenmektedir.

 

Yarışmanın Konusu:

 

Yarışmaya katılan öğrencilerimizin gözünden annelerinin kendileri için değerini anlatan, annelerine söylemek anlatmak istedikleri her duygu ve düşünce yarışmanın konusudur.

 

Yarışma Üç Kategoride Düzenlenmektedir.

 

Yarışma Kategorileri

 

İlkokulların 3-4. Sınıflarda okuyan Öğrenciler

Ortaokul Öğrencileri

Lise Öğrencileri

 

Yarışma Ödülleri

 

Birinciye          3 Tam Altın

İkinciye           2 Tam Altın

Üçüncüye        1 Tam Altın

Mansiyon        Yarım Altın

 

 

KATILIM ŞARTLARI:

 

1- Yarışmaya Deprem Bölgesinde yer alan veya depremden etkilenerek yurdun başka bölgelerine taşınmak zorunda kalan yavrularımıza hitap etmektedir. Yarışmaya; 

İlkokul (3-4. Sınıfta okuyanlarla sınırlı olmak üzere)

Ortaokul

Lise öğrencileri katılabilir.

 

2Yarışmaya katılacak eserlerde teknik serbesttir.

 

3- Bir yarışmacı yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilir.

 

4- Yarışmacılar eserlerini özgün çalışmalardan elde etmelidir. Alıntı eserler tespit edildiğinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Alıntı olan eserin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

5- Mektuplar kâğıdın sadece ön yüzü kullanılarak en fazla 5 sayfa olmalıdır.

Yarışmaya gönderilecek eserler; sağ, sol ve sayfa altında 2,5 cm sayfa üstünde de 3 cm boşluk bırakılarak Microsoft Word ortamında yazılmalıdır.

Yarışmaya gönderilecek eserler A4 sayfasında, Arial 12 punto, 1,5 satır aralığı ile bilgisayarda yazılması tavsiye edilmektedir. ( Eserler 6 nüsha olarak teslim edilecektir.)

Ancak bu imkânların kısıtlı olduğu durumlarda sayfa düzeni ve sayısına riayet edilerek okunaklı bir şekilde elle de mektup yazılabilecektir. (Eserler 6 nüsha olarak teslim edilecektir.)

 

6-) Yarışmaya katılan eser sahibi mutlaka kendisine bir rumuz belirlemelidir. En fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır. Bununla birlikte mektuplarda isim il gibi bilgiler kullanılmayacak rumuz kullanılacaktır.

Bu rumuz eserle birlikte kapalı zarf içinde yer alacak zarf üzerinde hem önde hem arkada rumuz yazılacaktır. Bu zarfın içinde kişinin ad, soy ad, telefon bilgileri, veli bilgileri, veli iletişim numaraları, okulu ve açık adresi yer alacaktır.

 

7- Eserler, 25 Nisan 2024 Tarihinde Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezinde olacak şekilde postaya verilebileceği gibi Türkiye Kamusen Temsilciliklerine ve Türkiye Kamu Sen’e üye sendikaların şube başkanlıklarına 6 nüsha olarak teslim edilebilecektir.

 

8- Eserler 26 Nisan 2024 tarihinden itibaren jüri tarafından değerlendirilerek 5 Mayıs 2024 tarihinde sonuçlar açıklanacak,

 

9- Dereceye girenler 12 Mayıs 2024 tarihinde Ankara’daki ödül törenine davet edilerek ödülleri takdim edilecektir.

 

10- İleride düşülebilecek bütün tereddütlerde yarışma jürisi karar almaya yetkilidir.

 

Değerlendirme Ölçütleri

Mektup temasının ilenişi ve üslup                                                                                    20

Mektubun özgünlüğü ve bütünlüğü                                                                              20

Mektubun duygu ve düşünceleri yansıtması                                                            20

Anlatımda akıcılık ve duruluk                                                                                            20

Türkçenin etkin kullanılabilmesi, yazım kurallarının doğru kullanımı     20

Toplam                                                                                                                                              100

 

Jüri Üyeleri

 

Prof. Dr. Fatih SAKALLI (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Seyfullah YILDIRIM (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Yılmaz YEŞİL (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Latif İLTAR(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)


06.04.2024


Okunma Sayısı: 151


44.222.189.51
DİĞER HABERLER

 

© Copyright 2024  V4.4 Tüm Hakları Saklıdır.


Top