Duyurular

Türk Eğitim-Sen Niğde Şubesi 7. Olağan Genel Kurul Duyurusudur.

 

Türk Eğitim-Sen Niğde Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu, 13 Kasım 2021 Cumartesi günü,

11:00 – 17:00 saatleri arasında, aşağıdaki gündemle, Niğde Belediyesi Hüdavend Hatun Sosyal Tesislerinde; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20 Kasım 2017 Cumartesi günü, Sır Ali Mahallesi, El Hacı Mahmut Caddesi, Demokrasi İş Merkezi, Kat:5 adresinde bulunan Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilciliği binasında,

11:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

GÜNDEM:

a) Açılış

b) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

c) Divanın oluşması

ç) Divanın gündemi okuması ve oylanması

d) Seçim şeklinin belirlenmesi

e) Konuşmalar

f) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması

g) Denetleme kurulu raporunun okunması

h) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

ı) Zorunlu organların seçimi

i) Dilek ve istekler

j) Kapanış

 

Tüm şube delegelerimize ilanen duyurulur.


Nigde Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 9,7362   9,7537
EURO 11,3283   11,3487
       
Özlü Sözler
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. (Montaigne)
Sponsorlarımız
33/a ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNE BAĞLI OLARAK OLUŞAN MAĞDURİYETLERİNE DANIŞTAY DUR DEDİ

Türk Eğitim-Sen olarak, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında alınan kararın 1. ve 2. Maddelerinde yer alan; araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuran adaylardan;

 

 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 güz yarı yılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 Sayılı Kanun’un 50/d veya 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramamaları,

 

 Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle 2547 Sayılı Kanun’un 50/d ve 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramamaları,  ibarelerinin iptali talebiyle açılan davada; Danıştay 8. Dairesi’nin 2018/6427 E., 2021/747 K. sayılı ve 10.02.2021 tarihli kararında; “…2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre yapılan atamaların hizmetin yürütülmesi amacı taşıdığı dikkate alındığında, azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin ve azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin, 33/a maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna başvuramamalarının, 33/a maddesinin lafzi ve amaçsal yorumuna ve bu eksende kadronun ihdas amacına aykırı olduğu kabul edilmelidir. Aksi değerlendirmenin, akademik hizmetin yürütülmesine yönelik amaca uyarlık taşımayacağı ve 2547 sayılı Kanuna aykırı olarak başvuru hakkını sınırlandıracağı açıktır….Bu bağlamda; yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim yapmak isteyenlerin 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına, öğrenim süreleri ile sınırlı olmak kaydıyla, geçici olarak atanma imkanlarının bulunduğu, kadrolarda amacı dışında uzun sürelerle bulunulmasının engellenerek kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasının sağlanması amacı dikkate alındığında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 07.03.2017 gün ve 8 sayılı kararının dava konusu 1 ve 2. maddesinin, 50/d maddesine ilişkin kısmının hukuka uygun olduğu; 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi kapsamında araştırma görevlilerinin, belirli bir süre ile araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olmak üzere atandığı dikkate alındığında, 33/a maddesine ilişkin kısmının üst hukuk normlarına ve kadronun ihdas amacına aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.” denilerek, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 07.03.2017 gün ve 08 sayılı kararının 10 ve 2. maddesinde yer alan ''33/a'' ibarelerinin oyçokluğu ile İPTALİNE, dava konusu diğer kısımları yönünden oybirliği ile DAVANIN REDDİNE  temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

 


27.06.2021

Okunma Sayısı: 217


3.234.211.61
DİĞER HABERLER

NİĞDE TÜRK EĞİTİM - SEN

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır.


Top